Hva er trafikkforsikringsavgiften?

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift som forsikringsselskapene skal betale til staten på obligatoriske ansvarsforsikringer/trafikkforsikringer på kjøretøy. Forsikringsselskapene vil kreve inn avgiften sammen med forsikringspremien, og du skal derfor betale den samtidig som du betaler trafikkforsikringen til forsikringsselskapene. Du vil med andre ord få færre fakturaer å forholde deg til enn i dag. Avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift.